ırkı

listen to the pronunciation of ırkı
Турецкий язык - Английский Язык
breed
ırk
race

There are many different races in the world. - Dünyada birçok farklı ırk vardır.

Employers cannot refuse to hire workers because of their race, religion, ethnic origin, skin colour, sex, age, marital status, disability or sexual orientation. - İşverenler ırkları, dinleri, etnik kökenleri, deri renkleri, cinsiyetleri, yaşları, medeni durumları, engellilikleri ya da cinsel yönelimleri nedeniyle işçileri işe almayı reddemezler.

ırk
{i} folk
ırk
racial

There is still serious racial hatred against black people. - Siyah insanlara karşı hâlâ ciddi bir ırkçı nefret vardır.

He's opposed to racial discrimination. - O, ırksal ayrımcılığa karşı çıktı.

ırk
{i} strain
akdeniz ırkı
mediterranean race
ırk
(Denizbilim) natio

Japanese should not forget that America is a multiracial nation. - Japonlar Amerikanın çok ırklı bir ulus olduğunu unutmamalı.

ırk
phylon
ırk
race of
ırk
to race
cüce zenci ırkı
negrito
insan ırkı
the human race
kızılderili ırkı
amerindian race
ırk
peoples
ırk
race, racial group
ırk
flesh
ırk
lineage, blood, stock
ırk
phylo
Английский Язык - Английский Язык

Определение ırkı в Английский Язык Английский Язык словарь

ırk
{v} to vex, grieve, give pain or uneasiness
Турецкий язык - Турецкий язык
Zayıf, cılız, hastalıklı anlamında yerel sözcük
ırk
Breed
IRK
(Osmanlı Dönemi) Nesil. Zürriyet. Sülâle
IRK
(Osmanlı Dönemi) Soy. Kök. Damar
Irk
(Osmanlı Dönemi) DAMAR
ırk
Kalıtımsal olarak ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanlar topluluğu: "Türkler, insan olarak, ulus olarak doğunun en üstün ve şerefli ırkıdır."- S. Birsel
ırk
Soy: "Esasta dağlı ırktan cahil bir kızcağızdı."- R. H. Karay
ırk
Kalıtımsal olarak, ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanlar topluluğu
ırk
Bir canlı türünde aynı karakteri taşıyan canlıların oluşturduğu alt bölüm
ırk
Soy
ırkı
Избранное