üzerine saldırı, fırtına, sonbahar; tecavüz

listen to the pronunciation of üzerine saldırı, fırtına, sonbahar; tecavüz
Турецкий язык - Английский Язык
attack, storm, fall upon; rape
üzerine saldırı, fırtına, sonbahar; tecavüz

    Расстановка переносов

    ü·ze·ri·ne sal·dı·rı, fır·tı·na, son·ba·har; te·ca·vüz

    Произношение

    Слово дня

    milliner
Избранное