üzeri una bulanarak, yağda kızartılmış dana eti yemeği

listen to the pronunciation of üzeri una bulanarak, yağda kızartılmış dana eti yemeği
Турецкий язык - Турецкий язык
pane
üzeri una bulanarak, yağda kızartılmış dana eti yemeği

    Расстановка переносов

    ü·ze·ri u·na bu·la·na·rak, yağ·da kı·zar·tıl·mış da·na e·ti ye·me·ği

    Слово дня

    panegyric
Избранное