üzül

listen to the pronunciation of üzül
Турецкий язык - Английский Язык
{f} worry

Don't worry, everything will be OK. - Üzülmeyin, her şey düzelecek.

Don't worry about it. - Onun hakkında üzülme.

{f} moped
{f} regret

He deeply regretted this loss. - O, bu kayba son derece üzüldü.

We regret that your application has not been accepted. - Biz, başvurunuzun kabul edilmediğini üzülerek bildiririz.

{f} worried
deplore
repine
sorrow

Delight is the opposite of sorrow. - Sevinmek, üzülmenin karşıtıdır.

üz
{f} depressing
üz
{f} depressed

Reading this philosophy book is making me depressed. - Bu felsefe kitabını okumak beni üzüyor.

Remembering it depressed me. - Hatırlamak beni üzdü.

üz
{f} chagrin
üz
{f} yearning
üz
depress

Remembering it depressed me. - Hatırlamak beni üzdü.

Reading this philosophy book is making me depressed. - Bu felsefe kitabını okumak beni üzüyor.

üz
low

His sense of humor was self-deprecating, a sign of his low self-esteem. - Espri anlayışı, düşük öz saygısının bir göstergesi olarak, kendini aşağılamak üzerine kuruluydu.

üz
distressing

It was extremely distressing. - O son derece üzücüydü.

üz
desolate

Mary's explanations enchanted me and desolated me all at once. - Mary'nin açıklamaları beni büyüledi ve birdenbire beni üzdü.

üz
fash
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение üzül в Турецкий язык Турецкий язык словарь

üz
Dokuztaş oyunu
üzül
Избранное