üstesinden gelmek

listen to the pronunciation of üstesinden gelmek
Турецкий язык - Английский Язык
(Hukuk) overcome

We have to overcome many difficulties. - Birçok zorluğun üstesinden gelmek zorundayız.

In order to overcome the data gap, I developed a simple methodology. - Veri açığının üstesinden gelmek için, basit bir yöntem geliştirdim.

handle

Sami wanted to handle his anger. - Sami öfkesinin üstesinden gelmek istedi.

I'd like to handle this in my own way. - Kendi tarzımla bunun üstesinden gelmek istiyorum.

accomplish
get through
deal with

The situation was getting difficult to deal with. - Durumun üstesinden gelmek gittikçe zorlaşıyordu.

(deyim) make out
get over
tackle with
to cope with, deal with (something)
fare
cope with

You have to cope with those difficult problems. - Bu zor sorunların üstesinden gelmek zorundasın.

cope

You have to cope with those difficult problems. - Bu zor sorunların üstesinden gelmek zorundasın.

surmount
manage
fix
(deyim) carry it off
(Dilbilim) finish up
(deyim) be at grips with
(Dilbilim) wrap up
rise above
get to grips with
get along
come to grips with
get the better of
(deyim) avail against
(deyim) rise to the occasion
obviate
(deyim) get the upper hand
get to grips
go over big
tackle
muddle through
get around
(deyim) gain the upper hand
hold down
(Dilbilim) carry through
(Dilbilim) hash out
(Dilbilim) finish off
(deyim) come up with
bring off
(deyim) have the best of
master
Cope with, overcome, manage, bring sth. off, conquer, surmount
polish off
hurdle
come through
dope
tide over
dope out
lick
to cope with, to overcome, to manage, to bring sth off, to conquer, to surmount
achieve
arrive
conquer
make it
tackling big challenge
get/gain the upper hand
effectuate
execute
overpass
drub
dispense
üstesinden gel
{f} tackle
üstesinden gel
overcome

We have to overcome many difficulties. - Birçok zorluğun üstesinden gelmek zorundayız.

We have managed to overcome the first obstacle. - İlk engelin üstesinden gelmeyi başardık.

üstesinden gel
overcame

Five of them attacked me, but I overcame them all. - Onlardan beşi bana saldırdı ama onların hepsinin üstesinden geldim.

Peter overcame a lot of difficulties before succeeding as a doctor. - Peter doktor olmayı başarmadan önce birçok zorluğun üstesinden geldi.

(işin) üstesinden gelmek
get through
bir işin üstesinden gelmek
be equal to
üstesinden gelme
overcoming

As a citizen of the world, I know ways of overcoming cultural barriers. - Dünya vatandaşı olarak, kültürel engellerin üstesinden gelmenin yollarını biliyorum.

Daily exercise is effective in overcoming obesity. - Günlük egzersiz, obezitenin üstesinden gelmek için etkilidir.

üstesinden gelme
accomplishment
üstesinden gel
surmount
üstesinden gel
bring off
üstesinden gelme
conquest
üstesinden gelme
obviation
üstesinden gel
bring#off
güçlüklerin üstesinden gelmek
to get over the difficulties, to overcome the difficulties
Турецкий язык - Турецкий язык
kotarmak
üstesinden gelmek
Избранное