üretme

listen to the pronunciation of üretme
Турецкий язык - Английский Язык
generation
producing

He went to America for the purpose of learning a new method of producing crops. - Mahsulleri üretmek için yeni bir yöntem öğrenmek amacıyla Amerika'ya gitti.

Man is the only creature that consumes without producing. He does not give milk, he does not lay eggs, he is too weak to pull the plough, he cannot run fast enough to catch rabbits. - İnsan, üretmeden tüketen tek yaratıktır. Süt vermez, yumurtlamaz, pulluğu çekmek için çok zayıf, tavşanları yakalamak için yeterince hızlı koşamaz.

production
culture
working
generation, breeding
procreation
fabrication
breeding
(Gıda) cultivation
effecting
(Arılık) rear
(Tıp) genesis
reproduction
(Dilbilim) generate

Nuclear power is used to generate electricity. - Nükleer enerji elektrik üretmek için kullanılır.

We have to generate new revenue. - Yeni gelir üretmek zorundayız.

üretmek
{f} generate

Nuclear power is used to generate electricity. - Nükleer enerji elektrik üretmek için kullanılır.

We have to generate new revenue. - Yeni gelir üretmek zorundayız.

üretmek
produce

As a general rule, it's simple to criticize, but difficult to produce alternative suggestions. - Genel bir kural olarak, eleştirmek kolaydır ama alternatif öneri üretmek zordur.

You should try to produce grammatical sentences. - Dil bilgisi açısından doğru olan cümle üretmek için çalışman gerekir.

üretme yordamı
generating routine
üretme çiftliği
hatchery
üretme çiftliği
nursery
üretmek
{f} breed
üretmek
{f} manufacture

The company manufactures a variety of paper goods. - Şirket, çeşitli kağıt ürünleri üretmektedir.

This company manufactures computer chips. - Bu şirket bilgisayar çipleri üretmektedir.

üretmek
to produce, to generate, to breed, to propagate, to put sth out, to bring sth out, to turn sth out
üre
(Denizbilim) urine
üretmek
come up with
üretmek
(Ticaret) output
üretmek
bring out
üretmek
generating
üretmek
put something out
üretmek
turn something out
üretmek
spawn
üretmek
raise
üretmek
produced
üretmek
reproduce

Is it possible to reproduce 70 copies of your report which appeared in the November issue of The Network and distribute them to our agents? - The Network'ün kasım meselesinde görünen raporunun 70 kopyasını üretmek ve onları ajanlarımıza dağıtmak mümkün mü?

üretmek
bring something out
üretmek
turn out
üre
urea
üre
carbamide
üre
procreate
üretmek
{f} grow
üretmek
churn out
üre
{f} breeding

To the best of my knowledge, this chemical will prevent germs from breeding. - Bildiğim kadarıyla, bu kimyasal mikropların üremesini engelleyecek.

This chemical will prevent germs from breeding. - Bu kimyasal mikropların üremesini engeller.

adres üretme
address generation
alet üretme
toolmaking
balık üretme havuzu
nursery
balık üretme istasyonu
hatchery
balık üretme yeri
hatchery
beton üretme
concrete production
beton üretme
concrete fabrication
dolgu üretme
(Bilgisayar) generate fill
hayvan üretme çiftliği
ranch
mum üretme
ceriferous
çözüm üretme
generating solutions
çözüm üretme
producing solutions
üre
ureal
üre
{f} manufacturing

We are planning changes to the manufacturing process. - Biz üretim sürecinde değişiklikler planlıyoruz.

The manufacturing process has been streamlined. - Üretim süreci geliştirildi.

üretmek
fabricate
üretmek
procreate
üretmek
to produce

As a general rule, it's simple to criticize, but difficult to produce alternative suggestions. - Genel bir kural olarak, eleştirmek kolaydır ama alternatif öneri üretmek zordur.

To produce a good book, the eraser is often more important than the pencil. - İyi bir kitap üretmek için, silgi kalemden genellikle daha önemlidir.

üretmek
incubate

You will have to incubate the eggs artificially. - Yumurtaları yapay olarak üretmek zorunda olacaksın.

üretmek
procure
üretmek
put out
üretmek
(Tekstil) achieve
üretmek
propagate
Турецкий язык - Турецкий язык
Üretmek işi veya durumu, çoğaltma
Üre
kaurit tutkalı
Üretmek
istihsal etmek
Üretmek
yapmak
üre
Memelilerde pratein metobolizmasının son ürünü olan madde
üre
Sakarya iline özgü bir tatlı
üre
Süt ve darı ile yapılan tatlı
üre
Yapay reçine verniği ve tutkalı üretiminde kullanılan billursu toz
üre
Yapay reçine verniği ve tutkalı üretiminde kullanılan temel gereçlerden beyaz, billursu toz
üre
Sakarya iline özgü bir tür köfte
üre
Azotlu besinlerin vücutta yanmasıyla oluşan, erimiş bir durumda idrarla dışarı atılan azotlu madde
üre
Tarımda kullanılan azotlu gübre
üre
Vücutta biriken azotlu bileşik
üre
Memelilerde protein metabolizmasının son ürünü olan ve idrarla dışarı atılan bileşik
üre
Yapay reçine verniği ve tutkalı üretiminde kullanılan beyaz ve billursu toz
üretmek
Oluşturmak, yaratmak, meydana getirmek
üretmek
Aynı türden canlıları çoğaltmak
üretmek
Ekonomik bir etkinlik sonucu ürün elde etmek
üretme
Избранное