ünlü uyumu

listen to the pronunciation of ünlü uyumu
Турецкий язык - Английский Язык
vowel harmony
phonetics vowel harmony
küçük ünlü uyumu
(Dilbilim) labial harmony
büyük ünlü uyumu
(Dilbilim) backness harmony
büyük ünlü uyumu
(Dilbilim) palatal harmony
büyük ünlü uyumu ling
two-form vowel harmony
ünsüz-ünlü uyumu
(Dilbilim) consonant-vowel harmony
Турецкий язык - Турецкий язык
Türkçede, kelimelerdeki ünlülerin incelik, kalınlık veya düzlük, yuvarlaklık bakımlarından birbirine benzemesi
sesli uyumu
ünlü benzeşmesi
küçük ünlü uyumu
Türkçe bir kelimede düz ünlülerden (a, e, ı, i) sonra düz ünlülerin, yuvarlak ünlülerden (o,o,u,u) sonra dar yuvarlak (u,u) veya düz geniş (a,e) ünlülerin gelmesi: Evler. Etek. Salkımlar. Ördek, Okul, Sucuların gibi
büyük ünlü uyumu
Türkçe bir kelimenin ilk hecesinde kalın bir ünlü (a, ı, o, u) varsa, ondan sonra gelen bütün hecelerin kalın ünlülerle, ince bir ünlü (e, i, ö, ü) varsa sonraki hecelerin de ince ünlülerle sürüp gitmesi kuralı: Çocuklaşmak, denizcilik gibi
ünlü uyumu
Избранное