ünite halinde kuruluşa dahil teşkilat malzemenin önceden yerleştirilmesi

listen to the pronunciation of ünite halinde kuruluşa dahil teşkilat malzemenin önceden yerleştirilmesi
Турецкий язык - Английский Язык
(Askeri) pre-positioning of materiel configured to unit sets
ünite halinde kuruluşa dahil teşkilat malzemenin önceden yerleştirilmesi

    Расстановка переносов

    ü·ni·te ha·lin·de ku·ru·lu·şa da·hil teş·ki·lat mal·ze·me·nin ön·ce·den yer·leş·ti·ril·me·si

    Слово дня

    mecca
Избранное