özel yetenekleri kullanmasını öğrenmek

listen to the pronunciation of özel yetenekleri kullanmasını öğrenmek
Турецкий язык - Английский Язык
learn to use special abilities
özel yetenekleri kullanmasını öğrenmek

    Расстановка переносов

    ö·zel ye·te·nek·le·ri kul·lan·ma·sı·nı öğ·ren·mek

    Произношение

    Слово дня

    pike
Избранное