ötedeki

listen to the pronunciation of ötedeki
Турецкий язык - Английский Язык
farther
further
yon
yonder
ulterior
far
öte
beyond

Recently, the increasing diversity of computer use has extended far beyond the realms of the office. - Son zamanlarda, bilgisayar kullanımında artan çeşitlilik, ofis alanlarının çok ötesine uzandı.

When I have finished writing the letter, I will take you to the lake about two miles beyond the hill. - Ben mektubu yazmayı bitirdiğimde, seni yaklaşık olarak tepenin iki mil ötesindeki göle götüreceğim.

öte
{e} above

He is above doing such a thing. - O öyle bir şey yapmanın ötesinde.

We live about three miles above this bridge. - Bu köprünün yaklaşık üç mil ötesinde yaşıyoruz.

öte
meta
öte
the further side, the other side; the rest, the other; farther, further, beyond
öte
past

The post office is just past the bank. - Postane tam bankanın ötesinde.

öte
far

They walked three miles farther. - Onlar üç mil öteye yürüdü.

Recently, the increasing diversity of computer use has extended far beyond the realms of the office. - Son zamanlarda, bilgisayar kullanımında artan çeşitlilik, ofis alanlarının çok ötesine uzandı.

daha ötedeki
farther
en ötedeki
farthermost
en ötedeki
farthest
öte
further
öte
the other side

Sami was on the other side. - Sami öteki taraftaydı.

öte
the further side of, the other side of
öte
over
öte
trans
öte
other, yonder, far (side)
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение ötedeki в Турецкий язык Турецкий язык словарь

Öte
mavera
öte
Konuşanın temel olarak aldığı bir şeyden daha uzak olan yer veya şey, mavera: "Köşklerin biraz ötesinde köy kulübelerine benzer derme çatma evler görülürdü."- R. E. Ünaydın
öte
Bulunulan yere göre karşı yanda olan
öte
Daha fazla, çok
öte
Bir şeyin arkadan gelen bölümü
öte
Bulunulan yere göre karşı yanda olan: "Evimizin bir yanı bahçe, öte yanı sokaktı."- M. Ş. Esendal
öte
Daha uzak
öte
Konuşanın temel olarak aldığı bir şeyden daha uzak olan yer veya şey, mavera
öte
Daha fazla, çok: "Güzel olduğu pek iddia edilmezdi ama, güzellikten de öte güçlü bir çekiciliği vardı."- H. Taner
ötedeki
Избранное