önlemli

listen to the pronunciation of önlemli
Турецкий язык - Английский Язык
prudent, cautious (person)
significant
important
conservative
guarded
önlem
precaution

Precautionary measures were unnecessary. - İhtiyati önlemler gereksizdi.

I didn't take any precautions. - Herhangi bir önlem almadım.

önlem
{i} measure

Drastic times call for drastic measures. - Sert zamanlar sert önlemler gerektirir.

Congress did not approve the measure. - Kongre önlemi onaylamadı.

önlem
{i} hedge
önlem
precaution, measure, disposition
önlem
expedience
önlem
(Ticaret) measures

Drastic times call for drastic measures. - Sert zamanlar sert önlemler gerektirir.

We took strong measures to prevent it. - Onu önlemek için güçlü önlemler aldık.

önlem
{i} preventive

In some cases, mastectomy is prophylactic surgery - a preventive measure taken by those considered to be at high risk of breast cancer. - Bazı durumlarda, meme ameliyatı koruyucu bir ameliyattır- meme kanseri riski yüksek olduğu düşünülenler tarafından alınan bir önlem.

önlem
step

We have to take steps to prevent air pollution. - Hava kirliliğini önlemek için tedbirler almalıyız.

We have to take steps to prevent air pollution. - Hava kirliliğini önlemek için önlemler almalıyız.

önlem
precautionary measure
önlem
{i} protection
önlem
expedient
önlem
{i} diligence
önlem
{i} foresight
önlem
{i} prevention

This is Fire Prevention Week. - Bu yangın önleme haftasıdır.

September 10 is World Suicide Prevention Day. - 10 Eylül dünya intihar önleme günüdür.

önlem
hoicks
önlem
sparingness
önlem
{i} countermeasure
önlem
forethought
önlem
{i} maneuver
önlem
{i} policy
önlem
{i} clampdown
önlem
provision
önlem
{i} manoeuvre
önlem
manoeuvre [Brit.]
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение önlemli в Турецкий язык Турецкий язык словарь

Önlem
tedbir

Biz her tedbiri aldık. - Biz her önlemi aldık.

Kongre tedbiri tasdik etmedi. - Kongre önlemi onaylamadı.

önlem
Kötü veya yanlış bir şeyi önleyecek yol, tedbir
önlem
Kötü veya yanlış bir şeyi önlemek amacıyla yapılan hazırlık, tedbir
önlemli
Избранное