öner

listen to the pronunciation of öner
Турецкий язык - Английский Язык
{f} proposed

Several plans were proposed. - Birkaç plan önerildi.

The politician proposed reforms to Congress. - Politikacı Kongreye reformlar önerdi.

hold out
{f} bidding
{f} offering

Are you offering me my job back? - Bana işimi geri mi öneriyorsun?

Are you offering to help? - Yardım etmeyi öneriyor musun?

recommend

Since I've never eaten here before, I don't know what to recommend. - Daha önce burada hiç yemediğim için ne önereceğimi bilmiyorum.

Tom recommended the novel to them. - Tom romanı onlara önerdi.

held out
suggest

Doctors suggest drugs to fight diseases. - Hastalıklarla mücadele etmek için doktorlar ilaçlar öneriyor.

I approve the suggestion. - Ben, öneriyi onaylıyorum.

{f} propose

Several plans were proposed. - Birkaç plan önerildi.

The politician proposed reforms to Congress. - Politikacı Kongreye reformlar önerdi.

salt okunur öner
(Bilgisayar) read-only recommended
öner
Избранное