önemsiz konular üzerinde konuşma, havadan sudan konuşma

listen to the pronunciation of önemsiz konular üzerinde konuşma, havadan sudan konuşma
Турецкий язык - Английский Язык
chit chat
önemsiz konular üzerinde konuşma, havadan sudan konuşma

    Расстановка переносов

    ö·nem·siz ko·nu·lar ü·ze·rin·de ko·nuş·ma, ha·va·dan su·dan ko·nuş·ma

    Произношение

    Слово дня

    haplography
Избранное