ölçülemez

listen to the pronunciation of ölçülemez
Турецкий язык - Английский Язык
imponderable
unmeasurable
incommensurable
incommensurate
enormously
immensurable
immeasurable
unmeasured
{s} unfathomable
ölçülemez şey
imponderable
ölç
quantify
ölç
{f} measuring

The carpenter is measuring the floor. - Marangoz döşemeyi ölçüyor.

The thermometer is an instrument for measuring temperature. - Termometre, sıcaklık ölçmek için bir araçtır.

ölç
{f} gauge

This test will gauge your reading comprehension. - Bu test senin okuma kavrayışını ölçecek.

He wears a 6 gauge earring. - O bir 6 ölçü küpe takıyor.

ölç
{f} measured

He measured the length of the bed. - Yatağın uzunluğunu ölçtü.

Life is not measured by the number of breaths we take, but by the moments that take our breath away. - Hayat aldığımız nefes sayısıyla ölçülmez fakat nefesimizi kesen anlarla ölçülür.

ölç
admeasure
ölç
{f} measure

There is a second way to define the Gabriel-Roiter measure which may be more intuitive. - Gabriel Roiter ölçüsünü tanımlamak için daha sezgisel olabilen ikinci bir yol vardır.

We are, in large measure, responsible for students' success in the entrance exam. - Biz öğrencilerin giriş sınavındaki başarılarından büyük ölçüde sorumluyuz.

boy ölçülemez olmak
carry too many guns for one
ölç
benchmark
ölç
moderate

My grandfather does moderate exercise every morning, which is why he is strong and healthy. - Büyükbabam her sabah ölçülü egzersiz yapar, güçlü ve sağlıklı olmasının nedeni budur.

Taking moderate exercise will do you good. - Ölçülü egzersiz yapmak size iyi gelecektir.

ölçülemez
Избранное