ödenme

listen to the pronunciation of ödenme
Турецкий язык - Английский Язык
defrayal
acquittance
öde
{f} pay

Hey! Scott! Pay my bill! - Hey! Scott! Faturamı öde!

They shut his water off because he didn't pay the bill. - Faturayı ödemediği için suyu kestiler.

ödenmek
paid

I'm actually paid to do this. - Aslında bunu yapmak için bana para ödenmektedir.

öde
defray
öde
repay

I must repay the debt. - Borcumu ödemek zorundayım.

I have some debts to repay. - Geri ödeyecek bazı borçlarım ar.

öde
{f} paid

I paid her five dollars. - Ona beş dolar ödedim.

I paid him four dollars. - Ona dört dolar ödedim.

öde
shell out
ödenmek
(Fiili Deyim ) pay by
Турецкий язык - Турецкий язык
Ödenmek işi
ödenmek
Ödeme işine konu olmak
ödenmek
Ödeme işine konu olmak: "Buğday, ot, deve ve tekmil hizmetler Suriye'de bütün harp müddeti altınla ödenmiştir."- F. R. Atay
ödenme
Избранное