ödenecek ücretin dökümünü ve tutarını gösteren kâğıt, hesap pusulası, adisyon

listen to the pronunciation of ödenecek ücretin dökümünü ve tutarını gösteren kâğıt, hesap pusulası, adisyon
Турецкий язык - Турецкий язык
hesap
ödenecek ücretin dökümünü ve tutarını gösteren kâğıt, hesap pusulası, adisyon

    Расстановка переносов

    ö·de·ne·cek üc·re·tin dö·kü·mü·nü ve tu·ta·rı·nı gös·te·ren kâğıt, he·sap pu·su·la·sı, a·dis·yon

    Слово дня

    cacography
Избранное