öbür

listen to the pronunciation of öbür
Турецкий язык - Английский Язык
other

I can't keep looking the other way. - Ben öbür yola bakmaktan kendimi tutamadım.

Hurry up. Otherwise, we'll be late to lunch. - Acele et. Öbür türlü öğle yemeğine geç kalacağız.

another
the other; the next
alternative
second
the other

Mary is not like the other girls. - Meryem öbür kızlar gibi değil.

Tom slept in the other room. - Tom öbür odada uyudu.

far
dike
öbür yandan
the other hand
öbür adıyla
alias ...: Hasan, öbür adıyla Dursun Hasan, alias Dursun
öbür dünya
the other world
öbür dünya
hereafter
öbür dünya
the other world, afterlife
öbür dünya
afterdeath
öbür dünya
the unseen
öbür dünya
afterlife
öbür dünya
beyond
öbür dünya the world
to come, the next world
öbür dünyaya göç etmek
to pass on, die
öbür dünyayı boylamak
hand in one's checks
öbür dünyayı boylamak
pass in one's checks
öbür dünyayı boylamış olmak
pushing up the daisies
öbür gün
the day after tomorrow

We're leaving the day after tomorrow. - Yarın değil öbür gün yola çıkıyoruz.

I am planning to call on Mary the day after tomorrow. - Öbür gün Mary'yi aramayı planlıyorum.

öbür hafta
the week after next
öbür tarafa
round
öbür tarafında
across

Tom waited in his car across the street from the bank. - Tom bankadan gelen caddenin öbür tarafında arabasında bekledi.

öbür yanını çevirmek
obvert
öbür yüzü
reverse
ahreti/öbür dünyayı boylamak
colloq . to die
bir kulağından girip öbür kulağından çıkmak
to go in (at) one ear and out (at) the other
bir taraftan öbür tarafa yuvarlanmak
roll over
denklemin öbür tarafına geçirmek
transpose
dünyanın sonu ve öbür dünyayı anlatan bilim dalı
eschatology
dünyanın öbür ucu
the far end of the world
dünyanın öbür/bir ucu
the far end of the world
madalyonun öbür yüzü
reverse of the medal
meselenin öbür yanı
obverse
yarın öbür gün soon
in a few days' time
yolun öbür tarafı
the other end of the street
Турецкий язык - Турецкий язык
Önümüzdekinden bir sonraki
Bu" zamiriyle belirtilen bir şeyden sonda olan, öteki, diğer: "Tünelin öbür ucunda tekrar ufak tefek ışıklar belirmişti."- R. N. Güntekin. Önümüzdekinden bir sonraki (zaman)
"Bu" zamiriyle belirtilen bir şeyden sonda olan, öteki, diğer
öbür dünya
Öldükten sonra ruhun yaşayacağına inanılan âlem, ahiret
öbür
Избранное