öğreti

listen to the pronunciation of öğreti
Турецкий язык - Английский Язык
ism
doctrine, principles, tenets
discipline
tenet
doctrine, teaching doktrin
creed
(Hukuk) doctrine
teaching

I believe in this method of teaching. - Ben bu öğretim yöntemine inanıyorum.

Mrs. Jones is teaching computer science. - Bayan Jones, bilgisayar bilimleri öğretiyor.

öğreti aşılayan
doctrinal
öğretiler
teachings
bilimsel öğreti
scientific discipline
gizli öğreti
cabala
gizli öğreti
cabbala
teslis doktrini karşıtı öğreti
Unitarianism
zararlı öğreti
pestilence
Турецкий язык - Турецкий язык
Bilimde bir düzenli görüşü oluşturan, ilke ve dogmaların bütünü, meslek, doktrin
Belli bir anlayışa, düşünceye dayalı olan ilke veya ilkeler dizisi, doktrin: "Bunlar Çinli düşünürün kitaplarını yaktıkları gibi, öğretilerini izleyenleri de öldüreceklerdir."- S. Birsel
Bilimde bir düzenli görüşü oluşturan ilke ve dogmaların bütünü, meslek, doktrin: "Öğretisini başkalarına iletebilmekten umudunu kestiği anlar bile oluyordu."- H. Taner
Bilimde bir düzenli görüşü oluşturan ilke ve dogmaların bütünü, meslek, doktrin
Belli bir anlayışa, düşünceye dayalı olan ilke veya ilkeler dizisi, doktrin
doktrin
mezhep
didaktik
öğreti
Избранное