öç

listen to the pronunciation of öç
Турецкий язык - Английский Язык
revenge

Sami was out for revenge. - Sami öç alma peşindeydi.

I had the right to take revenge. - Öç alma hakkım vardı.

vengeance
{i} retribution
revenge oneself on
retaliation
requital
nemesis
Турецкий язык - Турецкий язык
intikam
Kötü bir davranış veya sözü cezalandırmak için kötülükle karşılık verme isteği ve işi, intikam: "Bunda da biraz öç, biraz nispet, biraz kurum arzusu vardır."- A. Gündüz
öç
Избранное