çekilme

listen to the pronunciation of çekilme
Турецкий язык - Английский Язык
withdrawal

The Soviet troops have started the withdrawal from Afghanistan. - Sovyet birlikleri Afganistan'dan çekilmeye başladı.

This United Nations resolution calls for the withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict. - Bu Birleşmiş Milletler kararı İsrail'in silahlı güçlerinin son çatışmalarda işgal edilen bölgelerden çekilmesini istemektedir.

breakaway
reflux
geol. regression
(Askeriye) withdrawal
pull out
resignation (from a position or office)
cession
contraction
defection
withdrawal; regression; resignation
retirement
being pulled, drawn, hauled, dragged, or tugged
abdication
(Hukuk) (üyelikten) withdrawal
low water
withdrawal, drawing back
(mavna) pull off
walkout
resignation

Resignation is the first lesson of life. - Çekilme hayatın ilk dersidir.

drift
shrink
ebbing
expulsion
setting aside
(Kanun) waiver
traction
shrinkage
retreat

Tom started retreating. - Tom geri çekilmeye başladı.

They had no alternative but to retreat. - Geri çekilmekten başka seçenekleri yoktu.

pullout
drainage
çekilmek
withdraw
çekilme akıntısı
ebb current
çekilme şiddeti
force of gravity
inzivaya çekilme
retreat
çekilmek
resign
çekilmek
opt out
çekilmek
desist
çekilmek
secede
geri çekilme
regress
yedekte çekilme
tow
çek
cheque

As soon as I received the cheque, I went to the bank. - Çeki alır almaz bankaya gittim.

Someone stole my wallet. I no longer have a cheque book or a credit card. - Birisi benim cüzdanımı çaldı. Artık bir çek defterim ya da bir kredi kartım yok.

çekilmek
go out
çekilmek
dry up
çekilmek
pulled
çekilmek
get away
çekilmek
{f} stand
çekilmek
draw back
geri çekilme
retreat

A tactical retreat is sometimes interpreted as cowardice. - Bazen taktiksel bir geri çekilme, korkaklık olarak yorumlanır.

The army had to retreat. - Ordu geri çekilmek zorunda kaldı.

çek
drafting
çek
(Kanun) bill of exchange
çek
(Ticaret) check cheque
çek
(Otomotiv) non-return valve
çek
draught
çekilmek
move aside
çekilmek
move
çekilmek
{f} retire
çekilmek
pull out
çekilmek
(Kanun) waive
çekilmek
bow out of
çekilmek
withdraw from
çekilmek
resile
çek
roll up

Roll up your right sleeve. - Sağ elbise kolunu yukarı çek.

çek
shrink back
çek
draw away
çek
{f} haul
çek
pop
çek
drew

She drew the chair towards her. - O sandalyeyi ona doğru çekti.

Taro drew 10,000 yen from the bank. - Taro bankadan 10.000 yen çekti.

çek
{f} shrinking
çek
suffer from

He used to suffer from severe nasal congestion. - O şiddetli burun tıkanıklığından dolayı acı çekti.

It is a shameful fact that, while there are lands where people suffer from hunger, within Japan there are many households and restaurants where much food is thrown away. - İnsanların açlık çektiği yerler varken, Japonya'da birçok yiyeceğin atıldığı bir sürü meskenlerin ve restoranların olması yüz kızartıcı bir gerçektir.

çek
{f} shrunk

My jeans have shrunk. - Kot pantolonum çekti.

Tom's new shirt shrunk when he washed it and now it doesn't fit. - Tom yeni gömleğini yıkadığında çekti ve şimdi uymuyor.

çek
pull on
çek
pull

He pulled up the weed and threw it away. - O, otu çekti ve onu attı.

He pulled his son by the ear. - O, oğlunun kulağını çekti.

çek
acquittance
çek
attract

Jon is far more attractive than Tom. - Jon, Tom'dan çok daha çekicidir.

His niece is attractive and mature for her age. - Onun kız yeğeni çekici ve yaşına göre olgundur.

çek
{f} hauling
çekilmek
retreat

The army had to retreat. - Ordu geri çekilmek zorunda kaldı.

They had no alternative but to retreat. - Geri çekilmekten başka seçenekleri yoktu.

çekilmek
fall away
çekilmek
gravitate
çekilmek
come away
çekilmek
recede
çekilmek
take to
çekilmek
fall off
çekilmek
give way
çek
yank

Tom yanked the plug from the wall. - Tom fişi duvardan çekti.

Tom yanked Mary's hair. - Tom, Mary'nin saçını çekti.

geri çekilme
flight
çek
of check
çek
inflect

In that language, adjectives and nouns are inflected for gender. - O dilde, sıfatlar ve isimler cinsiyete göre çekilir.

çek
cheques
çekilmek
bow out
çekilmek
{f} repair
çekilmek
abalienate
derhal geri çekilme
(Hukuk) immediate withdrawal
el ayak çekilme zamanı
dead of night
fiziksel çekilme
(Ticaret) physical withdrawal
geri çekilme
departure
geri çekilme
(Hukuk) retreat, withdrawal
geri çekilme
disengagement
geri çekilme
recession
geri çekilme
regression
geri çekilme
withdrawing
geri çekilme
retirement
geri çekilme
pullback
geri çekilme
recoil
geri çekilme çarpışması
rearguard action
içeri çekilme
retraction
köşesine çekilme
retreat
köşesine çekilme
retirement
nevrotik çekilme
(Pisikoloji, Ruhbilim) neurotic resignation
parmakla çekilme
(keman) pizzicato
sömürge kolonilerden çekilme
decolonization
tahttan çekilme
abdication of the throne
tahttan çekilme
demission
yana çekilme
dodge
Çek
(a) Czech
Çek
Czech, of the Czechs
Çek
{i} Czech

The professor teaches Czech. - Öğretmen, Çekçe öğretiyor.

Such languages as Russian, Polish, Czech and Bulgarian have common Slavic roots. - Rusya, Polonya, Çek ve Bulgaristan'ın ortak Slav kökleri var.

Çek
czechoslovak
çek
pullon
çek
cheque, check
çek
written order from one party directing a bank to pay a specified amount of money to another party
çek
of the Czech Republic; of the former nation of Czechoslovakia
çek
native or resident of the Czech Republic; resident of the former nation of Czechoslovakia; check
çek
{i} check

He opened a checking account with the bank. - O, bankada bir çek hesabı açtı.

May I pay with a travelers' check? - Seyahat çekiyle ödeyebilir miyim?

çek
rollup
çek
lure

Cheese often lures a mouse into a trap. - Peynir genellikle bir fareyi tuzağa çeker.

Layla lured Sami to her house. - Leyla, Sami'yi evine çekti.

çek
pull#on
çek
drawaway
çekilmek
decline
çekilmek
edge out
çekilmek
draw away
çekilmek
abdicate
çekilmek
conjugate
çekilmek
step aside
çekilmek
be pulled
çekilmek
to be drawn; to be hauled, dragged, or tugged
çekilmek
ebb
çekilmek
to be pulled; to withdraw, to draw back, to recede; to retreat; (deniz) to ebb; to resign; to move (aside); to be bearable, to be tolerable
çekilmek
(Hukuk) to resign
çekilmek
to resign (from)
çekilmek
(partiden) bolt
çekilmek
to retreat (from)
çekilmek
give over
çekilmek
quit
çekilmek
draw off
çekilmek
step down

He finally had to step down. - O sonunda çekilmek zorunda kaldı.

çekilmek
{f} bow
çekilmek
walk out
çekilmek
to be pulled
çekilmek
{f} retract
çekilmek
abate
çekilmek
{f} scratch
çekilmek
absent
çekilmek
to withdraw, draw back, recede (from)
çekilmek
decrease
Турецкий язык - Турецкий язык
Bir görevden, bir işten kendi isteği ile ayrılma, istifa
Çekilmek işi
Bir boksörün veya güreşçinin herhangi bir sebeple karşılaşmayı bırakması
Savaşta, bir ordunun veya bir birliğin düşmandan ayrılmak için yaptığı davranış, ricat
Tiryakilik yaratan bir ilacın azaltılması veya durdurulmasını takiben yaşanan çeşitli arazlar
Yerin yükselmesiyle bu yeri örten deniz sularının gerilemesi, basma karşıtı
(Osmanlı Dönemi) İNSİCAL
Çekilme refleksi
(Geometri) Ağrılı bir uyarıcının oluşturduğu refleks olup, bedenin ilişkili kısmı acı veren uyarıdan hemen uzaklaştırılır
ÇEK
(Osmanlı Dönemi) Çekoslovakya, Bohemya ahalisinden olan ve Çek'ce konuşan kavim ki, Osmanlı metinlerinde "çeh" diye geçer
Çek
Çek halkına özgü olan
Çek
Slavların batı kolundan olan bir ulus veya bu ulusun soyundan gelen kimse
Çekilmek
(Osmanlı Dönemi) HULUC
Çekilmek
(Osmanlı Dönemi) TEMEDDÜD
çek
Bir kimsenin, bankadaki parasının dilediği kimseye ödenmesi için bankaya gönderdiği yazılı belge
çekilmek
Bir yere geçmek: "Bir köşeye çekilerek ben de bir çay getirttim."- R. N. Güntekin
çekilmek
Bir yere, bir duruma geçmek
çekilmek
Tartılmak
çekilmek
Bir işten bir görevden kendi isteğiyle ayrılmak, istifa etmek
çekilmek
Gerilemek, geri gitmek, ricat etmek: "Türklerin çekilmesiyle beraber hain ve zehirli bir çekirge bulutu gibi oraya üşüşen Avrupalılar..."- Ö. Seyfettin
çekilmek
Katlanmak, üstlenmek, tahammül etmek
çekilmek
Bir yerden uzaklaşmak, bir yere uğramamak: "Dükkân karmakarışık, mallar bayat, kibar müşteriler birer birer çekiliyor, ayak takımı her gün artıyor."- H. E. Adıvar
çekilmek
Bir yerden uzaklaşmak, bir yere uğramamak
çekilmek
Gerilemek, geri gitmek, ricat etmek
çekilmek
Kendini geriye veya bir yana çekmek
çekilmek
Katılmamak, vazgeçmek
çekilmek
Çekme işi yapılmak: "Ağlar çekiliyor dalyanlarda."- O. V. Kanık
çekilmek
istifa etmek
çekilmek
Bir işten bir görevden kendi isteğiyle ayrılmak, istifa etmek: "Hiçbir zaman mebusluktan çekilmek niyetinde değilim."- T. Buğra
çekilmek
Çekme işi yapılmak
çekilmek
Azalmak veya yok olmak
çekilme
Избранное