çeşitli duyguları anlatmak için kullanılan seslenme sözü

listen to the pronunciation of çeşitli duyguları anlatmak için kullanılan seslenme sözü
Турецкий язык - Турецкий язык
oy
çeşitli duyguları anlatmak için kullanılan seslenme sözü

    Расстановка переносов

    çe·şit·li duy·gu·la·rı an·lat·mak i·çin kul·la·nı·lan ses·len·me sö·zü

    Слово дня

    abut
Избранное