çeşit veya çeşitleri toplayan daha geniş bir bölüm

listen to the pronunciation of çeşit veya çeşitleri toplayan daha geniş bir bölüm
Турецкий язык - Турецкий язык
türlü
çeşit veya çeşitleri toplayan daha geniş bir bölüm

    Расстановка переносов

    çe·şit ve·ya çe·şit·le·ri top·la·yan da·ha ge·niş bir bö·lüm

    Произношение

    Слово дня

    tachyphagia
Избранное