çeşit çeşit

listen to the pronunciation of çeşit çeşit
Турецкий язык - Английский Язык
various
assorted, various, multifarious
motley
assorted, varied, all kinds of
multifarious
assorted
diverse
wide range of
manifold
diverse,divers
çeşit
kind

What kinds of meat dishes do you serve? - Ne çeşit et yemeklerini servis yapıyorsunuz?

I read three kind of newspapers in order to keep abreast with the times. - Gelişmeleri takip etmek için üç çeşit gazete okurum.

çeşit
sort

All sorts of people live in Tokyo. - Tokyo'da her çeşit millet yaşar.

What sort of house do you have? - Ne çeşit bir evin var?

çeşit
variety

There was a great variety of dishes on the menu. - Menünün içinde büyük bir çeşit yemek vardı.

You can get to her house in a variety of different ways. - Çeşitli farklı yollardan onun evine gidebilirsin.

çeşit
type

There are 10 types of people in the world: those who understand binary, and those who don't. - Dünya üzerinde 10 çeşit insan vardır: ikilik sistemi anlayanlar ve anlamayanlar.

Various types of philosophy originated in Greece. - Felsefenin çeşitli türleri Yunanistan'da oluşmuştur.

çeşit
denomination
çeşit
style

Part of the charm of a big city lies in the variety of styles that can be seen in the architecture of its buildings. - Büyük bir şehrin cazibesinin bir kısmı onun binalarının mimarisinde görülebilen stillerin çeşitliliğine bağlıdır.

her çeşit
whatever
her çeşit
gamut of
uygu çalan bir çeşit arp
(Muzik) autoharp
çeşit
sample
eskiden kullanılmış bir çeşit fitilli tüfek
corded a kind of rifle used in the past
çeşit
species

Cabbage, cauliflower, broccoli, and Brussels sprouts are all cultivars of the same species. - Lahana, karnabahar, brokoli ve brüksellahanası aynı türün çeşitleridir.

bir çeşit
a kind of

A shiitake is a kind of mushroom. - Şitaki bir çeşit mantardır.

envai türlü/çeşitli/çeşit
of various kinds
her çeşit
all sorts of

Tom asked me all sorts of questions. - Tom bana her çeşit soru sordu.

Tom can do all sorts of things quite well. - Tom her çeşit şeyi oldukça iyi yapabilir.

her çeşit
every kind of, all manner of
kuvvetli bir çeşit mukavva
tagboard
tek çeşit
uniform
çeşit
range

A buyers' market is a market in which goods are plentiful, buyers have a wide range of choices, and prices are low. - Bir alıcı piyasası malların bol olduğu, alıcıların çok çeşitli seçimlere sahip olduğu, ve fiyatların düşük olduğu bir piyasadır.

We discussed a wide range of topics. - Çok çeşitli konular tartıştık.

çeşit
biol. variety
çeşit
kind, sort, variety
çeşit
(Hukuk) brand
çeşit
kind, sort, description, cast, breed; variety; assortment; sample
çeşit
stripe
çeşit
description
çeşit
item
çeşit
ilk
çeşit
genre
çeşit
class
çeşit
cast
çeşit
assortment

We also have lentils in our assortment. - Ayrıca çeşitlerimizde mercimeğimiz var.

A clocktower is full of an assortment of doodads and doohickies. - Saat kulelerinin içi çeşit çeşit zamazingoyla doludur.

çeşit özellik belgesi
(Tarım) variety description
çeşit özellik formu
(Tarım) variety id document
Турецкий язык - Турецкий язык
Çeşitli olan, türlü türlü
elvan elvan
türlü türlü
envaiçeşit
çeşit
Türlü
çeşit
Aynı türden olan şeylerin bazı özelliklerle ayrılan öbeklerinden her biri, tür, nevi: "Her çeşit insanı kavrayacak bir sunuş tarzı vardı."- H. Taner
çeşit
Canlıların bölümlenmesinde, bireylerden oluşan, türden daha küçük birlik
çeşit
Türlü: "Bu camilerin her biri başka planda başka çeşittir."- Y. K. Beyatlı
çeşit
Aynı türden olan şeylerin bazı özelliklerle ayrılan öbeklerinden her biri, tür, nevi
Английский Язык - Турецкий язык

Определение çeşit çeşit в Английский Язык Турецкий язык словарь

bir çeşit
some kind of
çeşit çeşit
Избранное