çarpan

listen to the pronunciation of çarpan
Турецкий язык - Английский Язык
{M} factor; multiplier. ~lara ayırmak (Matematik) to factor
factor
heady
multiplier
multiplier , factor
striking
(Denizbilim) spotted torpedo
multiplicity
(Denizbilim) dusky spinefoot
{i} pulsating
smasher
athrob
göze çarpan
salient
çarpan yazmacı
multiplier register
göze çarpan
prominent
göze çarpan
broad
göze çarpan
outstanding

Loneliness is the fate of all outstanding people. - Yalnızlık tüm göze çarpan insanların kaderidir.

göze çarpan
conspicuous

Hummer limousines are the ultimate symbol of conspicuous consumption. - Hummer limuzinleri göze çarpan tüketimin nihai sembolüdür.

çarp
impinge
çarp
hit against
çarp
{f} stub

The thief stubbed his toe on the door. - Hırsız ayak parmağını kapıya çarparak incitti.

çarp
strike

If we don't take the threat of meteor strikes seriously, we'll all die. - Meteor çarpması tehdidini ciddiye almazsak hepimiz öleceğiz.

I swear that it is true, or may lightning strike me down. - Ben bunun doğru olduğuna yemin ederim ya da yıldırım beni çarpsın.

çarp
multiply

To calculate the capacity, multiply the length by the width by the depth. - Kapasiteyi hesaplamak için, uzunluğu genişlikle derinlikle çarpın.

To find degrees in centigrade, subtract 32 from the Fahrenheit temperature, then multiply by 5/9. - Santigrat dereceyi bulmak için, fahrenhayt ısıdan 32 çıkar, sonra 5/9 ile çarp.

çarp
{f} bang

The door closed with a bang. - Kapı bir çarpma ile kapandı.

I just banged my head on something. - Kafamı demin bir şeye çarptım.

çarp
{f} throb
çarp
{f} stricken
çarp
{f} multiplying
çarp
{f} butt
çarp
collide with
çarp
{f} pulsating
çarp
{f} crashing

He did not die in the collision. Actually, he had a heart attack before crashing. - O, çarpışmada ölmedi, aslında kazadan önce bir kalp krizi geçirdi.

Tom closed his eyes and listened to the sound of the waves crashing on the beach. - Tom gözlerini kapadı ve sahile çarpan dalgaların sesini dinledi.

çarp
multiply by
çarp
pulsate
çarp
{f} bump

Tom bumped into Mary because he wasn't looking where he was going. - Tom nereye gittiğine bakmadığı için Mary'ye çarptı.

They bumped against each other. - Onlar birbirleriyle çarpıştılar.

çarp
multiplied

3 multiplied by 5 is 15. - 3, 5 ile çarpılırsa 15'tir.

çarp
crash

The motorcycle crashed into a car. - Motosiklet bir arabaya çarptı.

Tom was admiring my new car at the time the truck crashed into it. - Tom, kamyon yeni arabama çarptığı zaman ona hayran oluyordu.

asal çarpan
prime factor
göze çarpan
crying
göze çarpan
signal
göze çarpan
noticeable
göze çarpan
visible

We received a new directive from the board yesterday. They want us to focus on our most visible projects. - Dün kuruldan yeni bir direktif aldık. Onlar en göze çarpan projelere odaklanmamızı istiyor.

göze çarpan
staring
göze çarpan
remarkable
göze çarpan
ostensible
göze çarpan
demonstrative
göze çarpan
sharp
göze çarpan
salient, outstanding, prominent, conspicuous, noticeable
göze çarpan
bold
göze çarpan
arresting
göze çarpan özellik
striking feature
kıyıya çarpan dalgaların geriye gidişi
undertow
ortak çarpan
ratio of a geometrical progression
sahile çarpan dalga
roller
çarp
smitten
çarp
warp

The door frame is warped and the door won't close properly. - Kapı kasası çarpık ve kapı uygun şekilde kapanmayacak.

I think videogames are warping our kids minds. - Ben video oyunlarının çocuklarımızın kafalarını çarpıttığını düşünüyorum.

çarp
smote
çarp
multiplyby
çarp
smite
çarp
pulse
Турецкий язык - Турецкий язык
Bir çarpmada çarpılan sayı veya cebirsel anlatımlardan her biri, çoğaltan
çoğaltan
çarpan balığı
Levrekgillerden, yüzgeçleri dikenli ve zehirli, eti sevilen bir balık, trakunya (Trachinus draco)
ortak çarpan
İki veya ikiden artık sayıyı çarpan sayı
çarpan
Избранное