çap

listen to the pronunciation of çap
Турецкий язык - Английский Язык
diameter

It's about three inches in diameter. - Bu yaklaşık üç inç çapında.

The pond is 100 meters in diameter. - Gölet 100 metre çapındadır.

caliber
calibre
plan showing the size and boundaries of a plot
caliber, quality
scale, size
bore
diameter; calibre, bore; size, scale; quality, worth değer
(Askeriye) caliber, bore
(mermi) bore
dimension
scale

We had hopes of developing tourism on a big scale. - Turizmi büyük çapta geliştirme umutlarımız vardı.

press
ground plan
module
cadaster
çap kılavuzu
boring bar
iç çap
boring
iç çap
bore
minimum çap
(Otomotiv) minimum diameter
nominal çap
nominal diameter
açısal çap
angular diameter
delik çap
(Otomotiv) drill diameter
dış çap
outside diameter
görünür çap
apparent diameter
hidrolik yarı çap
(Tarım) hydraulic head
hidrolik çap
(Havacılık) hydraulic diameter
ilk çap
pitch diameter
iç çap
inner diameter, bore
iç çap
inside diameter
nominal dış çap
nominal outside diameter
ortalama çap
mean diameter
zahiri çap
apparent diameter
öz çap
(Mekanik) core diameter
Турецкий язык - Турецкий язык
(Osmanlı Dönemi) f. Basma, baskı, tab
Yapısının ya da arsanın boyutlarını ve sınırlarını gösteren harita
Ölçü, ölçek
Bozuk, eğri, dolaşık, aykırı
Büyüklük, ölçü. Ölçü, ölçek: "Bütün bu çabalar da Alman edebiyatını dünya çapında bir güce kavuşturmaya yetmiyor."- H. Taner
Uç noktaları dairenin çevresi üzerinde bulunan ve çemberin merkezinden geçen doğru parçası
Büyüklük, ölçü
Genellikle cisimlerin genişliği, kutur: "Tüfeklerin çaplarını sorsanız cevabını veremezler."- Ö. Seyfettin
Yapının ya da arsanın boyutlarını ve sınırlarını gösteren harita
Bilgi, deneyim ve yeteneklerin tümü: "Her şeyde olduğu gibi politikada da bu büyük rolü insanın kendi çapı oynar."- H. Taner
Bilgi, tecrübe ve yeteneklerin tümü
Genellikle cisimlerin genişliği, kutur
Yapının veya arsanın boyutlarını ve sınırlarını gösteren harita
kutur
(Osmanlı Dönemi) KUTR
açısal çap
Ay ve Güneş gibi gök cisimlerinin iki doğrusu arasındaki açı
çap
Избранное