çınlamak

listen to the pronunciation of çınlamak
Турецкий язык - Английский Язык
{f} tinkle
ring out
(for one´s ears) to ring
to reverberate, ring clearly or sharply
clang
(for one's ears) to ring
tingle
buzz
din
ting
resound
resonate
to tinkle, to clang, to clink, to chink; (kulak) to ring
(kulak) sing
jingle
sing
peal
{f} ring
clanq
clink
çınlama
ringing

The constant, high-pitched ringing in Tom's ears is driving him crazy. - Kulaklarındaki devamlı tiz çınlama Tom'u çılgına çeviriyor.

çınlama
{i} singing
çınlama
toll
çınlama
resounding
çınlama
tingle
çınlama
resonance
çınla
{f} tinkle
çınla
resound
çınla
{f} resounding
çınlama
peal
çınlama
{i} tinkle
çınlama
clangour
kulakları çınlamak
for one's ears to ring
kulakları çınlamak
have a ringing in one's ears
çınla
ting
çınlama
{i} clank
çınlama
{i} clangor
çınlama
(Nükleer Bilimler) reverberation
çınlama
{i} jingle
çınlama
clink
çınlama
ting
çınlama
bells
çınlama
tingaling
çınlama
clang, clink
çınlama
clangour [Brit.]
çınlama
clang
çınlama
{i} ring

The constant, high-pitched ringing in Tom's ears is driving him crazy. - Kulaklarındaki devamlı tiz çınlama Tom'u çılgına çeviriyor.

Турецкий язык - Турецкий язык
Çın diye ses çıkarmak
Yankı vermek
Çınlama
(Osmanlı Dönemi) TINNET
çınlama
Çınlamak işi
çınlamak
Избранное