çığlık

listen to the pronunciation of çığlık
Турецкий язык - Английский Язык
scream

She screamed with horror as someone took hold of her arm. - Birisi onun kolundan tuttuğunda o korkudan çığlık attı.

I heard someone screaming. - Birinin çığlık attığını duydum.

cry, scream, screech, shriek, clamour
crow

A cry arose from the crowd. - Kalabalıktan bir çığlık yükseldi.

The crowd was screaming. - Kalabalık çığlık atıyordu.

hoop
shouting

Suddenly, I heard shouting. - Aniden bir çığlık duydum.

There was shouting and confusion everywhere. - Her yerde çığlık ve kargaşa vardı.

shriek

I saw an alien! shrieked Tom. Really? quipped Mary. - Tom Bir uzaylı gördüm! diye çığlık attı. Mary Gerçekten mi? diye espri yaptı.

yell

When we reached the summit, we all yelled out into the void. - Zirveye vardığımızda hepimiz çığlık attık.

Dan was screaming and yelling. - Dan çığlık atıp bağırıyordu.

skirl
whoop
cry

A cry arose from the crowd. - Kalabalıktan bir çığlık yükseldi.

I heard somebody cry out. - Birinin çığlık attığını duydum.

wail
call on
whine
{i} screech

Sami heard a screech. - Sami bir çığlık duydu.

The owl gave a loud screech. - Baykuş yüksek sesle çığlık attı.

outcry
{i} crying

Tom was screaming and crying. - Tom çığlık atıp ağlıyordu.

Layla just started screaming and crying. - Leyla çığlık atıp ağlamaya başladı.

trumpet
call
çığlık atmak
shriek
çığlık atmak
scream

Yelling and screaming is not going to get you anywhere. - Bağırmak ve çığlık atmak seni hiç bir yere götürmez.

I'm so mad I want to scream and break everything! - O kadar kızgınım ki çığlık atmak ve her şeyi kırmak istiyorum!

çığlık atan
screaming

Tom could hear screaming. - Tom çığlık atanı duyabildi.

The wind sounds scary, like screaming ghosts. - Rüzgar, çığlık atan hayaletler gibi korkutucu geliyor.

çığlık atmak
screech
çığlık atmak
cry out
çığlık atan kimse
screamer
çığlık atmak
cry
çığlık atmak
whoop
çığlık atmak
to scream, to shriek, to let out a scream
çığlık atmak
skirl
çığlık atmak
shriek out
çığlık atmak
hoop
çığlık çığlığa
shouting and screaming
çığlık çığlığa
screaming; shrieking; screeching

Çığlık çığlığa koşarak uzaklaştı - She ran away screaming.

keskin çığlık
screech
Турецкий язык - Турецкий язык
Acı acı veya ince ve keskin bağırma, feryat, figan: "İki kardeş güzel güzel oynarken ne oldu ise birdenbire bir ağlama, bir çığlık başladı."- M. Ş. Esendal
Acı acı veya ince ve keskin bağırma, feryat, figan
vaveyla
çığlık çığlığa
Çığlık atarak, bağırıp çağırarak
çığlık
Избранное