çünkü

listen to the pronunciation of çünkü
Турецкий язык - Английский Язык
because

We go to school because we want to learn. - Okula gidiyoruz çünkü öğrenmek istiyoruz.

Because we love you, we are updating Tatoeba to bring you a better user experience. See? We love you huh? - Çünkü biz sizi seviyoruz, daha iyi bir kullanıcı deneyimi getirmek için Tatoeba'yı güncelleştiriyoruz. Gördünüz mü? Biz sizi seviyoruz ha?

for

Jim's angry because his date for the movie stood him up and he wasted an hour waiting for her in the rain. - Jim kızgın çünkü sinema randevusu gerçekleşmedi ve yağmurda onu bekleyerek bir saat geçirdi.

I decided to be happy because it's good for my health. - Mutlu olmaya karar verdim çünkü sağlığım için iyi.

by reason of
because, for, inasmuch as
forwhy
'cos
inasmuch as
since

Tom needs to learn Japanese, since he's going to Japan next year. - Tom'un Japonca öğrenmesi gerek, çünkü önümüzdeki yıl Japonya'ya gidecek.

Yesterday I stayed home, since I had absolutely no desire to go out. - Dün evde kaldım, çünkü dışarı çıkmak için kesinlikle hiç isteğim yoktu.

just because

He lost his position just because he refused to tell a lie. - Konumunu yitirdi çünkü yalan söylemekten kaçınmıştı.

as
in that
'cause
(İnşaat) on the grounds that
inasmuchas
nedeniyle çünkü
by reason of
çünki
because
Турецкий язык - Турецкий язык
Şundan dolayı, şu sebeple: "Ben şimdi sizin fikrinizi tenkit etmeyeceğim, çünkü faydasızdır."- Ö. Seyfettin
Şundan dolayı, şu sebeple
çün
ÇÜNKİ
(Osmanlı Dönemi) f. Zira, şundan dolayı ki, şuna binaen ki, şu sebebden ki
çünkü
Избранное