çözücü

listen to the pronunciation of çözücü
Турецкий язык - Английский Язык
solvent

These solvents, due to their volatility, evaporate into the atmosphere when used. - Bu çözücüler uçuculukları nedeniyle kullanıldıklarında atmosfere buharlaşırlar.

Can I use this solvent to dilute my sample? - Örneğimi sulandırmak için bu çözücüyü kullanabilir miyim?

chem. (a) solvent
(something) which can solve (a problem)
dissolvent
resolvent
resolvent, solvent; solvent
chem. solvent, (something) which acts as a solvent
diluent
payoff
dissolver
(Kimya) eluent
demodulator
resolver
defroster
solver

I want to be a problem solver. - Bir sorun çözücü olmak istiyorum.

Tom and Mary are problem solvers. - Tom ve Mary problem çözücüdürler.

çözücü madde
resolvent
çözücü madde
menstruum
çöz
untie

Tom held the knife between his teeth as he untied the knot. - Tom düğümü çözerken bıçağı dişlerinin arasında tuttu.

I can't untie this knot. - Bu düğümü çözemiyorum.

çözücüler
solvents

These solvents, due to their volatility, evaporate into the atmosphere when used. - Bu çözücüler uçuculukları nedeniyle kullanıldıklarında atmosfere buharlaşırlar.

leke çözücü
stain remover
problem çözücü
problem solver
çöz
solve

Allen was given a problem that was impossible to solve. - Allen'e çözülmesi imkânsız bir problem verilmişti.

He was able to solve the problem with ease. - O,kolaylıkla problemi çözebildi.

çöz
work out

I am going to work out the problem by myself. - Problemi tek başıma çözeceğim.

I'm trying to work out this problem. - Bu sorunu çözmeye çalışıyorum.

çöz
desolder
çöz
{f} solved

You could have solved this puzzle with a little more patience. - Biraz daha sabırla bu bulmacayı çözebilirdin.

This is how I solved the problem. - Bu benim problemi nasıl çözdüğümdür.

çöz
{f} solving

He succeeded in solving the problem. - O, sorunu çözmeyi başardı.

I have my own way of solving it. - Onu çözmek için kendi tarzım var.

çöz
{f} unfastened
çöz
undid
çöz
unravel

As the story advances, the mystery unravels. - Hikaye ilerledikçe gizem çözülür.

Today, we are going to unravel the mystery of the English subjunctive. - Bugün, İngilizce dilek kipinin gizemini çözeceğiz.

çöz
{f} unwrapped
çöz
{f} unbent
çöz
demodulate
çöz
{f} untied

Your shoes are untied. - Ayakkabıların çözülmüş.

Tom held the knife between his teeth as he untied the knot. - Tom düğümü çözerken bıçağı dişlerinin arasında tuttu.

çöz
disentangle
çöz
{f} unbending
çöz
unfasten
çöz
unbend
çöz
decrypt

I don't have a decryption program. - Bir şifre çözme programım yok.

çöz
unwrap
çöz
uncoil
çöz
puzzle out
çöz
unreel
çöz
untangle
çöz
resolve

They haven't yet resolved their problems, but at least they're discussing them. - Onlar sorunlarını henüz çözemediler ama en azından onları ele alıyorlar.

It is impossible to resolve the conflict. - Bu çatışmayı çözmek imkansız.

yağ çözücü
Degreaser
çöz
unpack
çöz
dissolve

Oxygen from the air dissolves in water. - Havadan gelen oksijen suda çözülür.

Sugar dissolves in warm coffee. - Şeker sıcak kahvede çözünür.

çözücüler
solvers
aktif çözücü
active solvent
bazik çözücü
basic solvent
beraberliği çözücü yarış
run off
buz çözücü
defroster
buz çözücü alet
de icer
buz çözücü madde
de icer
dostça çözücü
(Hukuk) amiable compositor
kod çözücü
decoder
polar çözücü
polar solvent
renk çözücü
colour decoder, decoder
sistem çözücü
(Askeri) system analyst
sorun çözücü diplomasi
(Politika, Siyaset) conflict-resolution diplomacy
sorun çözücü uygulamalar
problem-solving type exercise
yağ çözücü
fat solvent
çöz
unbound
çöz
unbind
çöz
puzzleout
çöz
decipher

Investigators are trying to decipher what happened. - Müfettişler ne olduğunu çözmeye çalışıyor.

çöz
unsnarl
çöz
unloose
çöz
decode

It's not going to be easy to decode. - Şifreyi çözmek kolay olmayacak.

çöz
unlay
çöz
disentangled
çöz
unmortise
çöz
unhitch
çöz
unriddle
çöz
unswathe
şifre çözücü
decoder
Турецкий язык - Турецкий язык
Çözme işini yapan
Başka bir maddeyi çözme özelliği olan
Başka bir maddeyi çözme özelliği olan şey
çöz
Bumbar, bağırsak
çöz
Bumbarın yağı
çöz
Kasaplık hayvanlardan çıkarılan iç yağı
çözücü
Избранное