[top] the very back end of the canoe

listen to the pronunciation of [top] the very back end of the canoe
Английский Язык - Турецкий язык

Определение [top] the very back end of the canoe в Английский Язык Турецкий язык словарь

stern
kıç

Gemi su almış ve kıç tarafı aşağı inmişti. - The ship had taken on water and was down by the stern.

stern
müsamahasız
stern
katı
stern
sert

Sert gözüküyor, ama aslında çok kibardır. - He looks stern, but actually he's very kind.

Onun sert görünüşü çocuklara başlarının belada olduğunu söylüyordu. - Her stern look told the boys that they were in trouble.

stern
arka kısım
stern
şiddetli
stern
amansız
stern
Yavuz
stern
{s} haşin
stern
(sıfat) arka, sert, katı, şiddetli, inatçı, acımasız, haşin, amansız, kıç
stern
{s} acımasız
stern
{s} müsamahasız, sert (kimse)
stern
{i} pupa
stern
{s} sert (bakış/yüz)
stern
{i} arka taraf
stern
{s} inatçı
Английский Язык - Английский Язык
stern
[top] the very back end of the canoe
Избранное