(one masculine name of the creator of our universe)

listen to the pronunciation of (one masculine name of the creator of our universe)
Английский Язык - Турецкий язык

Определение (one masculine name of the creator of our universe) в Английский Язык Турецкий язык словарь

god
Tanrı

Tanrı dünyamızda yoksa, öyleyse Tanrı'yı kendi ellerimle yaratacağım. - If God doesn't exist in our world, then I will create God with my own hands.

Büyük bir insanın arkadaşlığı Tanrılardan bir lütuftur. - The friendship of a great man is a gift from the gods.

god
Allah

Allah'tan başka bir ilâh yoktur ve Muhammed, Allah'ın elçisidir. - There is no god but God, and Muhammad is the messenger of God.

Eğer Allah bizimleyse, sonra kim bize karşı çıkabilir? - If God is with us, then who can be against us?

god
Cenabı Hak
god
cenab-ı hak
god
büyük kudret sahibi kimse
god
canan
god
mabud
god
tapı

Ona herkes tarafından bir Allah gibi tapılır. - He is worshiped as a god by everyone.

O ülkede, insanlar paraya tanrı gibi tapıyorlardı. - In that country, people worshipped money like a god.

god
put
god
mabut
god
{i} tanrı, ilah
god
sanem
god
God forbid! Allah esirgesin! Allah korusun Maazallah God knows Vallahi God only knows Allah bi
god
ilah mertebesine çıkarılmış kimse veya şey
Английский Язык - Английский Язык
god
(one masculine name of the creator of our universe)
Избранное