(n ) erem, ehrehm

listen to the pronunciation of (n ) erem, ehrehm
Английский Язык - Турецкий язык

Определение (n ) erem, ehrehm в Английский Язык Турецкий язык словарь

skill
{i} beceriklilik
skill
(Askeri) YETENEK, BECERİ, MELEKE, USTALIK
skill
el alışkanlığı
skill
vasıf
skill
hüner
skill
marifet
skill
beceri

Amerika'da iken İngilizce becerisini geliştirdi. - He developed his English skill while he was in America.

Tom bir fotoğrafçı olarak becerilerini geliştirmek istedi. - Tom wanted to hone his skills as a photographer.

skill
kesp
skill
ustalık

Aleti ustalıkla idare etti. - He handled the tool skillfully.

skill
{i} kabiliyet
skill
{i} maharet

Çalışan bir adama yaşına göre değil maharetine göre ödeme yapılmalı. - A working man should be paid in proportion to his skill, not his age.

skill
{i} yetenek

Lisa o kadar yeteneklidir ki kendisi için vida ve benzeri küçük nesneleri bile yapabilir. - Lisa is so skillful that she can even make screws and similar small objects for herself.

Tom yetenekli bir marangozdur. - Tom is a skillful carpenter.

Английский Язык - Английский Язык
skill
(n ) erem, ehrehm
Избранное