(makine) çok kısa zamanda veya aralıklı olarak tesirini gösteren (kuvvet)

listen to the pronunciation of (makine) çok kısa zamanda veya aralıklı olarak tesirini gösteren (kuvvet)
Турецкий язык - Английский Язык
impulsive
(makine) çok kısa zamanda veya aralıklı olarak tesirini gösteren (kuvvet)

    Расстановка переносов

    (ma·ki·ne) çok kı·sa za·man·da ve·ya a·ra·lık·lı o·la·rak te·si·ri·ni gös·te·ren (kuv·vet)

    Слово дня

    maieutic
Избранное