(isim) üzerinde düşünme, kafa yorma (argo), danışma; tedbirli olma, ihtiyat

listen to the pronunciation of (isim) üzerinde düşünme, kafa yorma (argo), danışma; tedbirli olma, ihtiyat
Турецкий язык - Английский Язык
deliberation
(isim) üzerinde düşünme, kafa yorma (argo), danışma; tedbirli olma, ihtiyat

    Расстановка переносов

    (i·sim) ü·ze·rin·de dü·şün·me, ka·fa yor·ma (ar·go), da·nış·ma; ted·bir·li ol·ma, ih·ti·yat

    Произношение

    Слово дня

    recto
Избранное