(bazı kısımları çıkararak veya sansür ederek) (bir yazıyı) kuşa

listen to the pronunciation of (bazı kısımları çıkararak veya sansür ederek) (bir yazıyı) kuşa
Турецкий язык - Английский Язык
{f} emasculate
(bazı kısımları çıkararak veya sansür ederek) (bir yazıyı) kuşa

    Расстановка переносов

    (ba·zı kı·sım·la·rı çı·ka·ra·rak ve·ya san·sür e·de·rek) (bir ya·zı·yı) ku·şa

    Слово дня

    identic
Избранное