(archaic) comrade, good fellow; sailor

listen to the pronunciation of (archaic) comrade, good fellow; sailor
Английский Язык - Турецкий язык

Определение (archaic) comrade, good fellow; sailor в Английский Язык Турецкий язык словарь

hearty
bol
hearty
içten

Şirket adına, hepinize içten teşekkürlerimi sunmak isterim. - On behalf of the company, I would like to express our hearty thanks to you all.

Vardığımızda bizi içten karşıladılar. - They gave us a hearty welcome when we arrived.

hearty
(yiyecek) doyurucu
hearty
samimi
hearty
yürekten

O konuklarını yürekten ağırladı. - She gave her guests a hearty reception.

hearty
dost, arkadaş
hearty
(isim) canlı ve dinç adam, güçlü sporcu
hearty
{s} canlı
hearty
{i} güçlü sporcu
hearty
{s} dinç
hearty
bol/sağlam/sıcak kalpli
hearty
samimiyet
hearty
samimiyetle
hearty
{s} çok
hearty
{s} candan, yürekten, içten
hearty
(sıfat) yürekten, candan, içten, canlandırıcı, sağlam, kuvvetli, canlı, dinç, zinde, bol, çok
hearty
{s} sağlam, kuvvetli, sağlıklı
Английский Язык - Английский Язык
{i} hearty
(archaic) comrade, good fellow; sailor
Избранное