(american slang) a stupid or foolish person

listen to the pronunciation of (american slang) a stupid or foolish person
Английский Язык - Турецкий язык

Определение (american slang) a stupid or foolish person в Английский Язык Турецкий язык словарь

dip
{f} farları kısmak
dip
inip yükselmek
dip
{i} sos

Sos çok sıcaktı, dilimi yaktı. - The dip was so hot, it burned my tongue.

Bu ızgara et için bir daldırma sos var mı? - Is there any dipping sauce for this grilled meat?

dip
sokmak
dip
indirip yükseltmek
dip
dalıp çıkma
dip
düşürmek
dip
{f} alçalmak
dip
{i} dalma, batma
dip
düşmek
dip
kepçe gibi bir şeyle çıkarmak
dip
{f} aşağıya doğru meyletmek
dip
{i} toprak çökmesi
dip
{i} dalma
dip
ıslatmak
dip
{i} yokuş
dip
{i} bandırma
dip
{f} dalmak
dip
(Askeri) SANCAKLA SELAMLAMAK, MEZESTRE (DZ.): Gemilerde; selam maksadıyla, sancağı 1/3 indirip tekrar yerine çekmek
dip
Bk. Dual In-line Package
Английский Язык - Английский Язык
dip
(american slang) a stupid or foolish person
Избранное