(about) (daha önce verilen bir karar hakkında) tereddüt etmeye başlamak

listen to the pronunciation of (about) (daha önce verilen bir karar hakkında) tereddüt etmeye başlamak
Турецкий язык - Английский Язык
have second thoughts
(about) (daha önce verilen bir karar hakkında) tereddüt etmeye başlamak

    Расстановка переносов

    (a·bo·ut) (da·ha ön·ce ve·ri·len bir ka·rar hak·kın·da) te·red·düt et·me·ye baş·la·mak

    Произношение

    Слово дня

    katabasis
Избранное