put a bug in one's ear

listen to the pronunciation of put a bug in one's ear
İngilizce - İngilizce
deceive, arouse suspicion
put a bug in one's ears
give room for thought
put a bug in one's ear

  Türkçe nasıl söylenir

  pût ı bʌg în wʌnz ir

  Telaffuz

  /ˈpo͝ot ə ˈbəg ən ˈwənz ˈēr/ /ˈpʊt ə ˈbʌɡ ɪn ˈwʌnz ˈiːr/

  Günün kelimesi

  crapulous