get one's wits about one

listen to the pronunciation of get one's wits about one
İngilizce - Türkçe
kafasını toplamak
get one's wits about one

  Heceleme

  get one's wits a·bout one

  Türkçe nasıl söylenir

  get wʌnz wîts ıbaut hwʌn

  Telaffuz

  /ˈget ˈwənz ˈwəts əˈbout ˈhwən/ /ˈɡɛt ˈwʌnz ˈwɪts əˈbaʊt ˈhwʌn/

  Günün kelimesi

  double entendre