i̇kmal noktasi: bak. "supply point"

listen to the pronunciation of i̇kmal noktasi: bak. "supply point"
i̇kmal noktasi: bak. "supply point"
Favoriten