be sick at one's stomach

listen to the pronunciation of be sick at one's stomach
Englisch - Türkisch
midesi bulanmak
be sick at one's stomach

  Silbentrennung

  be sick at one's stom·ach

  Türkische aussprache

  bi sîk ät wʌnz stʌmık

  Aussprache

  /bē ˈsək ˈat ˈwənz ˈstəmək/ /biː ˈsɪk ˈæt ˈwʌnz ˈstʌmək/

  Wort des Tages

  maw
Favoriten