zorbayı

listen to the pronunciation of zorbayı
التركية - الإنجليزية

تعريف zorbayı في التركية الإنجليزية القاموس.

zorba
{i} bully

He used to bully his friends. - O, arkadaşlarına karşı zorbalık yapardı.

Tom was warned not to bully Mary again. - Tom Mary'ye tekrar zorbalık yapmaması için uyarıldı.

zorba
tyrant

The god of the Old Testament is a blood-thirsty tyrant — petty and vengeful. - Eski Ahit tanrısı kana susamış, küçük ve intikamcı bir zorbadır.

zorba
heavy hand
zorba
despotic

His rule was despotic. - Onun yönetimi zorbacaydı.

zorba
autocrat
zorba
jackboot
zorba
high-handed

So you are acting high-handedly. - Bu yüzden zorbalıkla hareket ediyorsun.

zorba
bruiser
zorba
plug-ugly
zorba
despot

His rule was despotic. - Onun yönetimi zorbacaydı.

Zorba
usurper
zorba
{s} Procrustean
zorba
{i} persecutor
zorba
autocratical
zorba
{s} rowdy
zorba
{s} imperious
zorba
{i} extortionist
zorba
domineering
zorba
{i} extortioner
zorba
{s} rapacious
zorba
{i} ravisher
zorba
{s} overbearing
zorba
high handed
zorba
(someone) who gets what he wants by using force or the threat of force
zorba
autocratic
zorba
ruffian
zorba
person who gets what he wants by using force or the threat of force, strongarmer; bully; browbeater; usurper
zorba
tyrannical, tyrannous
zorba
despotic, high-handed; despot, bully
التركية - التركية

تعريف zorbayı في التركية التركية القاموس.

Zorba
müstebit
Zorba
derebeyi
Zorba
diktatör
Zorba
ceberrut
Zorba
kefenci
Zorba
eli sopalı
Zorba
mindel
zorba
Gücüne güvenerek başkalarının hakkını alan
zorbayı
المفضلات