zone defence

listen to the pronunciation of zone defence
الإنجليزية - التركية

تعريف zone defence في الإنجليزية التركية القاموس.

air defence identification zone
(Askeri) (ADIZ) HAVA SAVUNMA TEŞHİS BÖLGESİ (NATO): Uçakların derhal tanımlanmasının, yerinin belirtilmesinin ve kontrolünün gerekli olduğu belirli boyutları olan hava sahası. Genellikle ADIZ olarak bilinir. Ayrıca bakınız: "Air defence operations area". AIR DEFENCE OPERATIONS AREA (AMERİKA SAVUNMA BAKANLIĞI, AMERİKAN SAVUNMA KURULU): HAVA SAVUNMA HAREKAT SAHASI: Hava savunmasıyla diğer harekatların birbirine karışmasını en az düzeye indirmek amacıyla belirli yöntemlerin oluşturulduğu saha ve bunun üzerindeki hava sahası. Bu aşağıdakilerden birini veya daha fazlasının tahsis edilmesini gerektirir. Hava savunma faaliyet sahası, hava savunma tanımlama bölgesi, atış gücü şemsiyesi, kati tanımlama ve radar tavsiye bölgesi
zone defense
spor bölge savunması
zone defense
(Askeri) BÖLGE SAVUNMASI: Birbirini takip eden ve az çok savunmaya hazırlanmış olan mevzilerde yapılan savunma; yalnız bir ana mukavemet merkezinden idare edilen ve bütün bir bölgenin savunması demek olan mevzi savunmasından (position defense) farklıdır
zone defense
bölge savunması
الإنجليزية - الإنجليزية
guarding a rival player who is in the same region
zone defense
A defense in which each player covers an area of the court

Outside shooting is essential to beating a zone defense.

zone defence

  الواصلة

  zone de·fence

  التركية النطق

  zōn dîfens

  النطق

  /ˈzōn dəˈfens/ /ˈzoʊn dɪˈfɛns/

  كلمة اليوم

  acumen
المفضلات