zevk ve eğlenceye düşkün. sefahete düşmüş. malını düşünmeden harcayan

listen to the pronunciation of zevk ve eğlenceye düşkün. sefahete düşmüş. malını düşünmeden harcayan
التركية - التركية
(Osmanlı Dönemi) SEFİH
zevk ve eğlenceye düşkün. sefahete düşmüş. malını düşünmeden harcayan

    الواصلة

    zevk ve eğ·len·ce·ye düş·kün. se·fa·he·te düş·müş. ma·lı·nı dü·şün·me·den har·ca·yan

    كلمة اليوم

    facile
المفضلات