zenginleştirmek

listen to the pronunciation of zenginleştirmek
التركية - الإنجليزية
enrich

Everyone wants to enrich themselves, at any cost, no matter what the cost. - Herkes ne pahasına olursa olsun kendilerini zenginleştirmek istiyor, ne pahasına olursa olsun.

We do not work for gain, answered the Fox. We work only to enrich others. - Biz kazanç için çalışmıyoruz diye yanıtladı tilki. Biz sadece başkalarını zenginleştirmek için çalışıyoruz.

clothe
prosper
to enrich
zengin
{s} rich

The Van Horn family was rich. - Van Horn ailesi zengindi.

Though he is rich, he is not happy. - O zengin olmasına rağmen mutlu değil.

zengin
wealthy

I used to dream about becoming very wealthy. - Çok zengin olmanın hayalini kurardım.

Tom has a desire to be wealthy. - Tom'un zengin olma arzusu var.

zengin
{s} affluent
zengin
prosperous

This country has never been so prosperous. - Bu ülke hiç bu kadar zengin olmamıştı.

The doctor, who is prosperous, is not happy. - Zengin doktor mutlu değildir.

zengin
affluence

The affluence of the United States is often contrasted with the poverty of undeveloped countries. - ABD'nin zenginliği genellikle gelişmemiş ülkelerin fakirliği ile karşılaştırılır.

zengin
{s} generous

You should not play on his generous nature. - Zengin doğasında oynamamalısın.

zengin
haves
zengin
superb
zengin
well-off
zengin
well-to-do
zengin
well-heeled
zengin
richer

He is richer than anyone else in the town. - Kasabadaki herkesten daha zengindir.

He is richer than anyone else in this town. - O bu şehirdeki başka herkesten daha zengindir.

zengin
well off

Tom must be well off. He drives a very nice car. - Tom zengin olmalı. O çok güzel bir araba sürüyor.

zengin
well-endowed

Mary confessed that she prefers well-endowed men. - Mary zengin erkekleri tercih ettiğini itiraf etti.

zengin
deep pocket
zenginleştirme
(Gıda) fortification
zenginleştirme
enterprise
zenginleştirme
(Pisikoloji, Ruhbilim) amplification
zengin
in clover
zengin
loaded
zengin
gracious
zengin
moneyed
zenginleştirme
enrichment

Tom attends maths enrichment classes after school. - Tom, okuldan sonra matematik zenginleştirme derslerine katılır.

zenginleştirme
beneficiation
zengin
{s} well endowed
ahretini yapmak/zenginleştirmek
to acquire merit in God's sight
zengin
in the money
zengin
rich person

Tom is a very rich person. - Tom çok zengin birisidir.

zengin
rich in, abounding in, amply supplied with: zengin bir kitaplık a library which contains a large collection of books. zengin bir dil a language with an extensive vocabulary. zengin bir altın damarı a rich vein of gold
zengin
rich, wealthy, affluent, opulent
zengin
bonanza
zengin
fertile
zengin
well heeled
zengin
rich, sumptuous, costly and gorgeous
zengin
propertied
zengin
welltodo
zengin
in the chips

The Van Horn family was in the chips. - Van Horn ailesi zengindi.

zengin
{s} opulent
zengin
wellheeled
zengin
rich, wealthy, well-off, well-to-do, affluent, well-heeled, opulent; rich, productive, fertile; showy; rich person
zengin
sumptuous
zengin
rich, productive, fertile
zenginleştirme
recharge
zenginleştirme
{i} enriching
التركية - التركية
Zengin duruma getirmek, zenginleşmesini sağlamak
Zengin
(Osmanlı Dönemi) BITN
Zengin
gönç
Zengin
varsıl
Zenginleştirme
(Hukuk) İĞNA
zengin
Yararlı veya kendisinden beklenilen, istenilen nitelikleri çok olan
zengin
Verimli
zengin
Gösterişli
zengin
Parası, malı çok olan, varlıklı
zengin
Parası, malı çok olan, varlıklı: "Şık, zengin, keyfi yerinde, yazı Avrupa'da ve kışı Beyrut'ta geçiren Suriyelilerden biri idi."- F. R. Atay
zenginleştirme
Zenginleştirmek işi veya durumu
zenginleştirmek
المفضلات