zabıta

listen to the pronunciation of zabıta
التركية - الإنجليزية
police force
a municipal police force charged with seeing that various laws and ordinances are observed, especially those dealing with prices, fair marketing, building construction, and sanitation
the fuzz
police
constabulary
(Kanun) city police
zabıta memuru
policeman
askeri zabıta
military police
idari zabıta
(Ticaret) municipal police
التركية - التركية
Yurt içinde genel düzen ve güveni korumakla görevli, iç işlerine bağlı kolluk gücü
bakınız: belediye zabıtası
ZABITA
(Hukuk) Yurt içinde genel düzen ve emniyeti korumakla görevli, polis, kır bekçileri, jandarma, belediye zabıtası gibi, devlet kuvveti.kolluk
ZÂBITA
(Osmanlı Dönemi) Fık: Bütün hususlara şâmil olmayıp yalnız bir hususa ve onun teferruatına şamil olan hususi kaideye denir. Kanun ve âdet, zabt ve idareye vesile olan ba
ZÂBITA
(Osmanlı Dönemi) Yurt içinde emniyet ve intizamı korumakla vazifeli devlet kuvveti, polis
adli zabıta
Bir suç sonrası sanığı ve suç delillerini adli yetkililere sunan kolluk kuvveti
zabıta
المفضلات