zıplama

listen to the pronunciation of zıplama
التركية - الإنجليزية
saltation
bounce

Hit the ball after the bounce. - Zıplamadan sonra topa vur.

skip

All children love to run and skip. - Bütün çocuklar koşmayı ve zıplamayı seviyorlar.

bound, bounce
capriole
bound
hop
skipping
gambol
jump

Tom's mother told him to quit jumping on his bed. - Tom'un annesi ona yatağının üzerinde zıplamayı bırakmasın söyledi.

Try to jump as high as possible. - Yapabildiğin kadar yükseğe zıplamayı dene.

(Otomotiv) bouncing
(Otomotiv) bounding
jumping

Stop jumping on the bed. - Yatakta zıplamayı kes.

Tom's mother told him to quit jumping on his bed. - Tom'un annesi ona yatağının üzerinde zıplamayı bırakmasın söyledi.

caper
zıplamak
bounce
zıplamak
{f} bound
zıplamak
{f} jump
zıpla
hopped

An ash-colored rabbit appeared and as soon as I drew near, it hopped and ran into the woods again. - Kül rengi bir tavşan ortaya çıktı ve ben yaklaşır yaklaşmaz zıplayıp tekrar ormana doğru koştu.

Tom hopped in the car and took off. - Tom arabada zıpladı ve havalandı.

zıplamak
{f} prance
zıplamak
{f} leap
zıplamak
jounce
zıplamak
frisk
zıplamak
(Dilbilim) leap at
zıplamak
jig
zıplamak
capriole
zıplamak
skitter
zıplamak
skip
zıplamak
dap
zıpla
gambol
zıpla
prance
zıpla
hop

Layla hopped in the car. - Leyla arabada zıpladı.

An ash-colored rabbit appeared and as soon as I drew near, it hopped and ran into the woods again. - Kül rengi bir tavşan ortaya çıktı ve ben yaklaşır yaklaşmaz zıplayıp tekrar ormana doğru koştu.

zıpla
{f} bounce

They bounced up and down. - Onlar yukarı aşağı zıpladı.

Hit the ball after the bounce. - Zıplamadan sonra topa vur.

zıplamak
(for someone) to jump up and down
zıplamak
to bounce, to bound, to hop, to skip, to jump, to gambol, to caper (about)
zıplamak
gambol
zıplamak
{f} cavort
zıplamak
{f} ricochet
zıplamak
hop
zıplamak
(for something) to bounce, bounce up and down
التركية - التركية
Zıplamak işi
zıplamak
Sevinçten veya oyun yapmak için, bulunduğu yerde havaya doğru fırlamak: "Küçük köpek ince sevinç çığlıkları çıkarıyor, zıplıyor, havlıyor, atılıyordu."- S. F. Abasıyanık
zıplamak
Bir yere çarpıp yukarı fırlamak
zıplamak
Sevinçten veya oyun yapmak için, bulunduğu yerde havaya doğru fırlamak
zıplamak
Bir yere çarpıp yukarı fırlamak: "İhtiyar profesörün elinde tuttuğu silindir, canlı bir mahluk gibi zıpladı."- F. R. Atay
zıplama
المفضلات