your biceps are the large muscles at the front of the upper part of your arms

listen to the pronunciation of your biceps are the large muscles at the front of the upper part of your arms
الإنجليزية - التركية

تعريف your biceps are the large muscles at the front of the upper part of your arms في الإنجليزية التركية القاموس.

biceps
pazı

Onun pazıları çok büyük. - His biceps are very big.

Onun şişkin pazısı var. - He has bulging biceps.

biceps
pazu

Kollarımızdaki pazularımızdan çok daha fazlasına sahibiz,Per. - We've got a lot more than just biceps in our arms, Per.

biceps
iki başlı kol kası
biceps
ikibaşlı
biceps
biseps

Onun bisepsleri kocaman. Onun trisepsine ne dersin? - His biceps are huge. What about his triceps?

biceps
(Anatomi) iki başlı örn: m. biceps brachii
biceps
bilhassa kolun üst kısmmdaki ve kalça kemiğinin arkasındaki kaslar
biceps
anat
biceps
kol ikibaşlı kas
biceps
{i} (çoğ. bi.ceps) (Anatomi) pazı
biceps
{i} iki başlı kas
biceps
(Tıp) Çoğunlukla iki başlı adeleler için kullanılan bir deyim
biceps
(isim) iki başlı kas
الإنجليزية - الإنجليزية
biceps
your biceps are the large muscles at the front of the upper part of your arms

  الواصلة

  your bi·ceps are the large muscles at the front of the up·per part of your arms

  التركية النطق

  yôr bayseps ır dhi lärc mʌsılz ät dhi frʌnt ıv dhi ʌpır pärt ıv yôr ärmz

  النطق

  /ˈyôr ˈbīˌseps ər ᴛʜē ˈlärʤ ˈməsəlz ˈat ᴛʜē ˈfrənt əv ᴛʜē ˈəpər ˈpärt əv ˈyôr ˈärmz/ /ˈjɔːr ˈbaɪˌsɛps ɜr ðiː ˈlɑːrʤ ˈmʌsəlz ˈæt ðiː ˈfrʌnt əv ðiː ˈʌpɜr ˈpɑːrt əv ˈjɔːr ˈɑːrmz/

  كلمة اليوم

  wallah
المفضلات