yorum

listen to the pronunciation of yorum
التركية - الإنجليزية
interpretation

The irreligious scoffed at the bishop's interpretation. - Dinsiz, piskoposun yorumuyla alay etti.

Ambiguous phrases often beget funny interpretations. - Belirsiz ifadeler sık sık komik yorumlar yaratırlar.

remark

She didn't mean to offend anyone with her remark. - O, yorumu ile kimseyi gücendirmek istemedi.

I interpreted his remark as a threat. - Onun sözlerini bir tehdit olarak yorumladım.

comment

Slanderous, defamatory, obscene, indecent, lewd, pornographic, violent, abusive, insulting, threatening and harassing comments are not tolerated. - İftira niteliğinde, küçük düşürücü, müstehcen, uygunsuz, iffetsiz, pornografik, şiddet, suistimal, hakaret, tehdit ve taciz yorumlarına katlanılmaz.

Adding comments makes the code easier to read. - Yorum ekleme kod okumayı kolaylaştırır.

commentary

Who needs commentary? - Kimin yoruma ihtiyacı var?

version
estimation
(Ticaret) annotation
(Latin) interpretatio

The irreligious scoffed at the bishop's interpretation. - Dinsiz, piskoposun yorumuyla alay etti.

His interpretation of this matter is too one-sided. - Onun bu konuyla ilgili yorumu çok tek-taraflıdır.

exposition
gloss
interpretation; comment
rendition
explanation
exercise
reading

When reading certain comments, people can completely lose faith in humanity. - Bazı yorumları okurken, insanlar insanlığa olan inançlarını tamamen kaybedebilirler.

I used to play video games, but now I prefer to do more useful things with my time. Like reading internet comments. - Eskiden video oyunları oynardım ama artık zamanımla daha faydalı şeyler yapmayı tercih ediyorum. İnternet yorumlarını okumak gibi.

interpretation; explanation
exegesis
explication
construction
rendering
observation

It's not an insult. It's an observation. - Bu bir hakaret değil, bu bir yorum.

paraphrase
reinterpretation
interpretation of
exegeses
yorum formu
(Bilgisayar) feedback form
yorum gönder
(Bilgisayar) send feedback
yorum ve öneriler
comments and suggestions
yorum yapmak
comment

Tom avoided making any comment on the matter. - Tom mesele ile ilgili bir yorum yapmaktan kaçındı.

Would you care to comment? - Yorum yapmak ister misin?

yorum yapmak
make interpretation
yorum yapmak
commentate
yorum yapmam
no comment
yorum bilgisel olarak
hermeneutically
yorum biçimi
execution
yorum biçimlendir
(Bilgisayar) format comment
yorum getirmek
put an interpretation on
yorum mektupları
(Hukuk) interpretative letters
yorum yapmak
to comment

I don't want to comment. - Ben yorum yapmak istemiyorum.

Would you care to comment? - Yorum yapmak ister misin?

yorum yapmak
remark
yorum yapmayan
uncritical
yorum yönlendirme
(Basın) spin-control
yorumlar
(Askeri) comments

His comments about the book were favorable. - Kitap hakkındaki yorumları olumluydu.

The speaker's comments were highly offensive. - Sözcünün yorumları oldukça rahatsız ediciydi.

kritik ve yorum
criticism and interpretation
yorumlar
interprets
aksiyle kanıtlama yoluyla yorum
(Hukuk) a contrario interpretation
anlamlı yorum
(Hukuk) ab surdo interpretation
benzetme yoluyla yorum
(Hukuk) interpretation by analogy
bilindik yorum
(Kanun) customary interpretation
dar yorum
(Hukuk) restrictive interpretation
direk yorum
verbatim comment
geniş yorum
(Hukuk) broad interpretation
gerçek yorum
(Hukuk) authentic interpretation
geçerli yorum
authentic interpretation
halk yorum süresi
public comment period
hukuki yorum
(Kanun) legal interpretation
hukuki yorum bilimi
(Kanun) legal hermeneutics
liberal yorum
(Kanun) liberal interpretation
nesnel yorum
(Hukuk) objective interpretation
resmi yorum
(Hukuk) official interpretation
serbest yorum
(Kanun) liberal interpretation
seri yorum
(Pisikoloji, Ruhbilim) serial interpretation
tarihi yorum
(Ticaret) historical interpretation
tartışmalı yorum
(Hukuk) interpretation in dispute
yargısal yorum
(Hukuk) judicial interpretation
yorum yapmak
assess
öznel yorum
(Hukuk) subjective interpretation
التركية - التركية
(Osmanlı Dönemi) Uydurma bir kelimedir. Bak: Tefsir
(Hukuk) Yasa,tüzük,yönetmelik,karar gibi her türlü belgedeki ifadenin açıklanması ve belirlenmesi
Bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, tefsir
Bir olayı belli bir görüşe göre açıklama, değerlendirme: "Böyle bir yorum hiçbir şey öğretmez."- F. R. Atay
Gizli veya hayalî olan bir şeyden anlam çıkarmak
Bir müzik parçası veya tiyatro oyununun orijinal bir teknik ve duyarlılıkla sunulması
Gizli veya hayalî olan bir şeyden anlam çıkarma
Bir olayı belli bir görüşe göre açıklama, değerlendirme
(Hukuk) TEFSİR
TEŞRİİ YORUM
(Hukuk) Yasama yorumu
yorum
المفضلات